close
تبلیغات در اینترنت
شکر خدا لطف خدایت رو به ما کرد
مناجات با امام حسین (ع)   شکر خدا لطف خدایت رو به ما کرد ما را در این دنیا به عشقت آشنا کرد از پیش پرچم می گذشتم ای حسین جان الحق که آقا مادرت ما را صدا کرد   جعفر ابوالفتحی