#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی سیدالشهدا و گریز به گودال آنها که مستانند از خورشید تابانش دل را گره بستند بر هر تار مژگانش از خاک پا باید روم تا طاق ابرویش از مهر باید پر زنم تا درک آبانش