#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی سیدالشهدا و گریز به گودال آنها که مستانند از خورشید تابانش دل را گره بستند بر هر تار مژگانش از خاک پا باید روم تا طاق ابرویش از مهر باید پر زنم تا درک آبانش   ای دل نگفتم از سر و دوشش نرو بالا رفتی بیا دیوانگی هم گشت تاوانش آری به جانان میرسد نه بر کسی دیگر جانان اگر خواهد کنم جان را به قربانش افتاده ام چون خاک زیر ابر الطافش پر میشوم هر ثانیه از بوسه بارانش مردم همه چانه به خاک پاش می مالند ازهند و بلخ و چین گرفته تا به ایرانش هر جا به هر کو میرود ما هم همانجاییم…