🔸بمناسبت میلاد حضرت شاهزاده  علی اکبر الحسین علیه السلام🔸 جان به قربان تو ای "حضرت لیلا زاده" مادر دهر، تو را بهر تماشا زاده بعد میلاد تو شد شایعه در بین همه: مادرت، مریم عذراست... خدا را زاده