مرثیه حضرت رقیه (س)   در علقمه از لحظه ای که آن قمر افتاد امنیت طفلی سه ساله در خطر افتاد   مشغول گریه بود و با احوال غمبارش در کنج خیمه ناگهان یاد پدر افتاد   رو سوی مقتل کرد ، قدری آب هم برداشت دنبال یار تشنه اش با چشم تر افتاد   تا دید بابا را به زیر نیزه ها غش کرد تا گفت: " ای عمه بیا من را ببر " افتاد   لکنت زبان گاهی دلیلش خشکی لبهاست از تشنگی طفلک زبانش از اثر افتاد   با سر به خاک کربلا آنقدر زد آن طفل از گیسوانش عاقبت سنجاق سر افتاد   وقتیکه شد…