close
دانلود آهنگ جدید
علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم
یا صاحب الزمان (عج)   علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم به دل مرارت روز حساب هم دارم   تمام خلق به سوی تو می دوند و من فرار می کنم از تو شتاب هم دارم     گناه کرده ام اما ز فرط بی شرمی امید مرحمت و فتح باب هم دارم   هر آنکه دید مرا یاد کرد شیطان را نه اینکه آینه ام بازتاب هم دارم   برای شستن جان خود آمدم نزدت میان کاسه ی چشمانم آب هم دارم     نیامدی و چنان شمع سوختم از درد من از نبودنت اینجا عذاب هم دارم       جعفر ابوالفتحی