close
تبلیغات در اینترنت
علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم
یا صاحب الزمان (عج)   علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم به دل مرارت روز حساب هم دارم   تمام خلق به سوی تو می دوند و من فرار می کنم از تو شتاب هم دارم     گناه کرده ام اما ز فرط بی شرمی امید مرحمت و فتح باب هم دارم   هر آنکه دید مرا یاد کرد شیطان را نه اینکه آینه ام بازتاب هم دارم…