close
تبلیغات در اینترنت
از بند ناف ایزد مرا در بند آقا کرد
مناجاتی سیدالشهداء (ع) - گودال   از بند ناف ایزد مرا در بند آقا کرد آنگاه چشمم را به روی چهره اش وا کرد   هرگز نفهمیدم چه شد نوکر شدم اما هر طور بود آقا مرا در روضه اش جا کرد   هر کس رسید این دل سیه را راند اما او با اشک قلبم را جلا بخشید و زیبا کرد   هر دانه اشکم را به سوز سینه…