یا صاحب الزمان (عج)   با این دل تاریک و با این ناخوش احوالی دل داده ام بر جاده ی یک هجر جنجالی   دل ها ز بی دینی پٌر و خالی ز ایمانند دل خسته ام دل خسته از پُرهای تو خالی   هر صبح آبم میدهی با اشک خود ، گرچه از من نچیده ای ، به غیر از میوه ی کالی          من طاقت آغوش گرمت را ندارم پس از تو کفایت میکنم هر شب به تمثالی   هر تار موی دلکشت در آخرین دیدار ما را نوازش کرد با آلات قتّالی   تیر جدایی را نزن دیگر به پرهایم حالا که بعد از سالها…