مدح حضرت سلطان طوس شمس الشموس علی ابن موسی الرضا علیه السلام هر کس به زلفش می رود در می رود جانش پس خون ما هم گردن زلف پریشانش   ما هم به رسم عاشقی گشتیم، سلمانش وقتی نوازش کرد ما را دست احسانش   من را به پای ذبح پایش ذبح گردانید جانم به قربان کسی که گشت قربانش با ذکر "یا مولا رضا " یک لقمه نان بر ما هر کس بفرما زد دل ما شد بفرمانش عشاق را با علم نه با عشق می سنجند برهان این گفته نهفته در محبانش پروانه بعد از سوختن عندالعمل شمع است پروانه روزی می شود شمع شبستانش از بام خانه با…