مدح حضرت سلطان طوس شمس الشموس علی ابن موسی الرضا علیه السلام هر کس به زلفش می رود در می رود جانش پس خون ما هم گردن زلف پریشانش   ما هم به رسم عاشقی گشتیم، سلمانش وقتی نوازش کرد ما را دست احسانش