مناجاتی حضرت صاحب الزمان (عج) گریز روضه سیدالشهدا "گودال" جان دارم اما جان خود را جان نمی بینم در صورت جان سیرت انسان نمی بینم در قلب خود با دیده های تار و نومیدم چندیست میگردم ولی ایمان نمی بینم