close
تبلیغات در اینترنت
آن روز که با نفخ روحت جان گرفتم
مناجاتی سیدالشهداء (ع) گریز گودال   آن روز که با نفخ روحت جان گرفتم از آتش عشقت دلی بریان گرفتم خرجی نکردم بابت این درّ نایاب مهر تو را با قیمتی ارزان گرفتم   پر می زدم آواره از کویی به کویی تا زیر ایوان حرم اسکان گرفتم هرگز نفمیدم چه سرّی دارد اینجا هر چه گرفتم زیر این ایوان…