close
تبلیغات در اینترنت
آن روز که با نفخ روحت جان گرفتم
مناجاتی سیدالشهداء (ع) گریز گودال   آن روز که با نفخ روحت جان گرفتم از آتش عشقت دلی بریان گرفتمپر می زدم آواره از کویی به کوییتا زیر ایوان حرم اسکان گرفتم   هرگز نفمیدم چه سرّی دارد اینجا هر چه گرفتم زیر این ایوان گرفتم جای دگر اصلا نرفتم غیر از این در نان شبم را هم از این دکان…