مناجاتی حضرت صاحب الزمان (عج) نگو به ما که غم هجر یار شیرین است که نا چشیده نداند چقدر سنگین است همیشه خاک ترین باش و تشنه ی دیدار مسیر آب در این دار، رو به پایین است