close
تبلیغات در اینترنت
گرچه چشم زخمی اش از ضرب سیلی تار بود
بسم الله الرحمن الرحیم زبانحال حضرت امیرالمومنین علیه السلام گرچه چشم زخمی اش از ضرب سیلی تار بود  شام را تا صبحدم در ذکر حق بیدار بود هیچ، وقت از ماجرای ظلم کوچه دم نزد او دلِ آزرده اش گنجینه ی اسرار بود   استخوان دنده هایش خرد شد در پشت در زین سبب پهلو به پهلو گشتنش دشوار بود…