#بسم_الله_الرحمن_الرحیم زبانحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مصیبت مادرسایه ای از مادر ما روز آخر مانده بوداستخوانی از تن او حداکثر مانده بود...رازهایی داشت با بابا ولی ناگفته ماندچشمهای زخمی اش در پشت معجر مانده بود