close
تبلیغات در اینترنت
بی گمان از چون تو ماهی مهربانی بهتر است
یا زهرا سلام الله علیها بی گمان از چون تو ماهی مهربانی بهتر است قصد رفتن کرده ای اما بمانی بهتر است گرچه ناچارم به ماندن بی تو در دنیا ولی مرگ در چشم من از این زندگانی بهتر است   خم شدی خم میروی خم مینشینی پیش من بر نخیزی اینچنین ای قد کمانی بهتر است از رخت پیداست که داری اذیت می…