close
تبلیغات در اینترنت
بار غمهایم شود بر دوش تو آوار ، نه
یا فاطمه سلام الله علیها بار غمهایم شود بر دوش تو آوار ، نه ...بیش از این خود را دهی از سوی من آزار، نه... پیش چشم زخمی ات هر بار که در میزنممیشود آن صحنه های پشت در تکرار، نه؟ عاشقم... حق دارم از عشقم تمنایی کنمهر چه میخواهی بگو از آن در و دیوار، نه خاطراتت را نشانم ده ولی ای حوریهزخم…