#بسم_الله_الرحمن_الرحیممدح عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاعصمتش زن آفرین روزگارعصمتش در عفتش شد آشکارجای داده ذات رَب در کلمه اشبی نهایت کلمه را در اختصار