#بسم_الله_الرحمن_الرحیممدح عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاعصمتش زن آفرین روزگارعصمتش در عفتش شد آشکارجای داده ذات رَب در کلمه اشبی نهایت کلمه را در اختصار ظرف این نشئه ندارد تاب اواکتفا کرده است بر هجده بهاردر پی القاء سبوحیش باش...عقل شد با منطق او هوشیار...خلق اول صادر اول شد وعرش حق شد با نگاهش استوارقبل خلق او خدا با خویش گفت:خلقت عالم ندارد اعتبارخلقت نورانی اش معلوم کردجلوه ی حق را بوَد آئینه دارپرده دارش حضرت روح الامینرازدارش حیدر دلدل سوارباب او باید…