#بسم_الله_الرحمن_الرحیممصیبت عصمت الله الکبری فاطمه زهرا سلام الله علیهااو به دنیا آمده کاری کنداز وجودش فاش، اسراری کندآمد از جنت به بیت مرتضیتا ولی الله را یاری کند