مناجات با امام حسین (ع) ای به تمنای تو دیده ی دریائی ام من خوشم از اینکه در بحر غمت ماهی ام بي تو پُرم از تهي بودن و در وحشتم با تو بري از خطا و ز گنه عاری ام   سخت گريزانم از خويش پناهم بده آه به دادم برس ، من ز خودم آسي ام گو چه كنم دلبرا تا ز شفقت كني تا به حرم خانه ی کرب و بلا راهی ام اي قدم الماس عشق ، خرّم از آنم كه من زير قدمهات ٌ گسترده چنان قالي ام زیر لوای تو هر ذره شود آفتاب شمس ز خجل رخت رفته به پشت نقاب كوه ز آيات لبهاي تو در انقلاب زلزله نزد تو گردد تهي از اضطراب بين همه تشنگانِ…