#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مصیبت عظمای عصمت الله الکبری حجت الله علی الحججحضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیهادر دلم‌ جز مِحَن نمی آیدبی تو دنیا به من نمی آیدباطنا از غم تو سوخته ام...به رخم ظاهرا نمی آید...