close
تبلیغات در اینترنت
بالا بلند بودی و قامت کمان شدی
#بسم_الله_الرحمن_الرحیم آه زهرا .....بالا بلند بودی و قامت کمان شدی!آه ای بهار من ز چه رو چون خزان شدی!دیروز مثل مشک برایم گریستیامروز مثل اشک ز چشمم روان شدی یک سر تکان بده که دلم خوش شود فقطحیدر بمیرد آب شدی... ناتوان شدی...تو آه میکشی و حسن آه می کشداز دل هزار ناله ی جانکاه می کشدآه…