#بسم_الله_الرحمن_الرحیم آه زهرا .....بالا بلند بودی و قامت کمان شدی!آه ای بهار من ز چه رو چون خزان شدی!دیروز مثل مشک برایم گریستیامروز مثل اشک ز چشمم روان شدی یک سر تکان بده که دلم خوش شود فقطحیدر بمیرد آب شدی... ناتوان شدی...تو آه میکشی و حسن آه می کشداز دل هزار ناله ی جانکاه می کشدآه زهرا .....جعفر ابوالفتحی لمّا زَوَّجَ رسولُ الل(ص)  فاطمةَ مِنْ علیٍ(ع) اتاه ناسٌ من قریشٍ ... .زمانی که پیامبر اکرم(ص) فاطمه را به همسری علی(ع) در آورد، عده‌ای از قریش به نزد حضرت آمدند و گفتند: آیا…