#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح عصمت الله الکبری حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیهاتالیِ نور نبی تالی قرآن شده ایقبل جسمانیت خویش مسلمان شده ایای فقط عرش، تو در عقل و مثال و ملکوتهمه جا آبروی ساحت انسان شده ای