#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح عصمت الله الکبری حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیهاتالیِ نور نبی تالی قرآن شده ایقبل جسمانیت خویش مسلمان شده ایای فقط عرش، تو در عقل و مثال و ملکوتهمه جا آبروی ساحت انسان شده ای گرچه در عین الوهیت خود مخلوقیسبب خلق جهان گشته و برهان شده ایبی سبب نیست چنین عزّ و جلالت داریمنشق از شوکت حق گشته و تابان شده ایسِرِّ مستوری و در دیده ی دل منشوریگرچه از دیده ی پندار ، تو پنهان شده ایقلب در پیکره ی عالم هستی هستیخون حق را به تنش علت جریان شده ایکاملی نقص نداری به…