بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفعجبی نیست که باید جگرش سوخته باشد...هر که چون من ز غمت بال و پرش سوخته باشدبی گمان یک اثر از داغ تو بر جای گذاردسینه ای کز غم هجرت حجرش سوخته باشد