#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی امام زمان (عج)و گریز روضه حضرت زهرا سلام الله علیهاچقد ناله کردمتا این دیده تر شهدعام کن که اشکامواست مستمر شهدعا کن که اشکامبشوره دلم رونگا کن دوبارهدل سائلم رو من اصلا نمی خوامخزون شه بهارممیخوام، ابر باشمکه واست ببارمآقا درد دوریتموم میشه یعنی؟ظهور و حضورتیه روز میشه معنی؟نمیایی چشمامببینه چشاتو؟که بدجوری کردمآقاجون هواتو؟یه کار کن که چشمامپیشت روسفید شهدعا کن دل منتو روضه ات شهید شهاگه روضه میگمببخش نوکرت روجلو چشم حیدرزدن مادرت روجلو چشم حیدرقد زهرا تا شدبا…