#بسم_الله_الرحمن_الرحیممناجاتی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفنیستی مردم فقط زخم زبانم میزنندخلق با طعنه لگد بر استخوانم میزنندتا که میپرسند : آقایت نیامد از سفر؟بی جوابی های من آتش به جانم میزنند