#بسم_الله_الرحمن_الرحیممناجاتی حضرت صاحب الزمان (عج)ای کاش از جایی که هستی با خبر بودمای کاش قدر یک نفس از غم بدر بودماز درد هجران تو حتی سنگ گریان استاین را پذیرفتم که کمتر از حَجَر بودم