#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا موسی ابن جعفر سلام الله علیهنمیدانم چرا هر وقت قلبم زار و مضطر شددخیل گوشه ای از مرقد "موسی ابن جعفر" شدجهان در چشم من تاریک تر بود از شب بی ماهکه بردم نام آقا را و دنیایم منوّر شد به فکر گنبد زرد و سرای دلکشش بودمکه یکباره دو تا دستم مبدّل به دو تا پر شدگشودم دیده ی خود را... فقط این جمله را گفتمخدا را شکر چشمم با ضریح او برابر شدهمین که دیده هایم با ضریح او برابر شدهمین که درد و دلهایم به آه و گریه منجر شدنمیدانم چرا مردم همه گفتند "یا زهرا"نمیدانم…