#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا موسی ابن جعفر سلام الله علیهنمیدانم چرا هر وقت قلبم زار و مضطر شددخیل گوشه ای از مرقد "موسی ابن جعفر" شدجهان در چشم من تاریک تر بود از شب بی ماهکه بردم نام آقا را و دنیایم منوّر شد