#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدل با تو زندگی کرد اما تو را نفهمیداین تیره بختِ تنها، تنها تو را نفهمیدقلبم به یاری مهر عقلم به یاری علم هر قدر پر زد و رفت بالا تو را نفهمید