#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفبا روی سیه ، با دل زنگار گرفتهبا این قلم رنگ ز اغیار گرفتهامروز کمی اشک و کمی آه نوشتمامروز دلم از غمت انگار، گرفته