#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح حضرت سیدالشهدا ع و گریز روضهجنت بدون چشم تو زیبا نمی شودافتاده روی پلک تو و پا نمی شودبی اذن چشم های تو فردا نمی شودخورشید وقت صبح ، هویدا نمی شود تعظیم می کنم به تو و پرچمت حسین (ع)این قد به پیش غیر تو که تا نمی شودتا هست در کنار تو دختر، سه ساله اتپرونده ای به دست تو امضا نمی شودحق داشت فاطمه بزند شانه موی توکس چون حسین دلبر زهرا نمی شودآبی که بی سلامِ به تو نوش جان شودچون زهر میشود که گوارا نمی شودجسمت هزار و نهصد و پنجاه زخم خورداین داغ جز به گریه مداوا نمی شودخواهم…