#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفاین شمس نیست پرتویی از روی یار ماستاین خاک نیست جلوه ی کوی نگار ماستما اکثرا اسیر امورات خود شدیماو بیشتر ز ما بخدا بیقرار ماست