#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #یا_صاحب_الزمان_عجل_الله_تعالی_فرجه_الشریف شهادت ....تشنه گرسنه مانده ای اصلا مهم نیستدر اعتلای روح ، دیگر، تن مهم نیستهر چیز میبینی خدا در آن هویداستبا دل ببین ، با چشم سر دیدن مهم نیست اینقدر از خود دم زدی خب آخرش چه؟دنبال "ما" باشیم... من من من... مهم نیستآندم که باید رفت ، باید رفت دیگرمادر، پدر، خواهر، برادر، زن مهم نیستبا حب حیدر هر کجا مُردی شهیدیاینکه کجایی میشود "مدفن" مهم نیستهر کس که دارد بر تو سوء ظن مهم نیستهر کس که دارد بر تو حُسنِ…