#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #یا_صاحب_الزمان_عجل_الله_تعالی_فرجه_الشریف شهادت ....تشنه گرسنه مانده ای اصلا مهم نیستدر اعتلای روح ، دیگر، تن مهم نیستهر چیز میبینی خدا در آن هویداستبا دل ببین ، با چشم سر دیدن مهم نیست