close
دانلود آهنگ جدید
دلبر تو باشی باید از دلبر بخوانم
مدح امام هادی علیه السلامدلبر تو باشی باید از دلبر بخوانمشرک است اگر نام کس دیگر بخوانم رفتم به کرسی ادب تکیه کنم تامدح تو را از روی آن منبر بخوانم