بسم الله الرحمن الرحیممرثیه جناب علی اصغر علیه السلامیا در این دشت بلا باید عذابش بدهمیا که با دست خودم برده و آبش بدهم طفل شش ماهه ی ما تشنه ی آب است ربابقطره ای آب ندارم چه جوابش بدهم