یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدل بی تو به آه خواهد افتادبی شک به گناه افتاد یک دم نگهی دریغ داریعبد تو به چاه خواهد افتاد