زبانحال حضرت اولیاء مخدره زینب کبری سلام الله علیهابا امیرالمومنین سلام الله علیه در لحظه های آخرقصد رفتن کرده ای ، ای نور خوش سیما؟ چرا؟می روی جانم به قربانت بگو حالا چرا؟ تک یل خیبر شکن افتاده ای از پا چرا؟بر نمی خیزی تو با این هیبتت از جا چرا؟ خیز از جا ذوالفقارت را به دستانت بگیردست نیرومند تو افتاده از غوغا چرا؟التماست میکنم بر من نگاهی هدیه کنسر به زیر انداختی اینگونه، ای بابا چرا؟چشم را تا نیمه هم بازش کنی من راضی امپلک های تو نمی آید کمی بالا چرا؟رفتنت حتمی شده؟ زجرم نده...آبم نکن...زیر…