زبانحال حضرت اولیاء مخدره زینب کبری سلام الله علیهابا امیرالمومنین سلام الله علیه در لحظه های آخرقصد رفتن کرده ای ، ای نور خوش سیما؟ چرا؟می روی جانم به قربانت بگو حالا چرا؟ تک یل خیبر شکن افتاده ای از پا چرا؟بر نمی خیزی تو با این هیبتت از جا چرا؟