یا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفچشمانش از دنیای من دنیای دیگر ساختاز آنچه می پنداشتم صد پلّه بهتر ساخت دل در بر دلبر حیاتی دائمی داردای خوشبحالم که برایم عشق ، دلبر ساخت سر هم دهم‌ در راه او چیز عجیبی نیستباباش از یک آه و یک دم مالک اشتر ساختمن ظاهراً دست دعا دارم به درگاهشاصلا نمیدانم خدا دست مرا پر ساختصغری و کبری را برای غیر باید چیداو که به یک غمزه دل من را مسخَّر ساختدر رفت و آمد از کرم تا رافتش هستیم اینگونه بهر شیعیان فیض مکرّر ساختمن مانده ام در سیرِ تشریعی چه خواهد کرددر…