بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا علی ابن موسی الرضا المرتضی سلام الله علیهجز "خداوند" نفهمیدم و ماتش گشتمهر چه در جلوه ی اسماء و صفاتش گشتمچون که ما راه نداریم به درک ذاتشآمدم جذب نکات و حرکاتش گشتم