یا عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها مثل شمعی مذاب ، آب شدیچقدر با شتاب، آب شدیشمع گشتی و پشت در کردیشعله را انتخاب، آب شدی