#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا امیرالمومنین علی سلام الله علیهپرسد ز من دلم که چرا گشته تر ورقاشکم چکیده از غم نام تو بر ورقنام تو را نوشتم و دیدم به چشم دلکز هیبت حروف تو شد منکسر ورق