#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها شب تاریک فقط حال مکدر برساندفلک ظلم به تن تیزی خنجر برساندمن دعایم نگرفته است بیا و تو دعا کنکه خدا مایه ی آرامش مادر برساند دیشب او پیش من و دخترش اینگونه دعا کردکه خدا عمر مرا کاش به آخر برسانددهر دیوانه شود از غم هجرش مگذاریصدف خاک چنین دست به گوهر برسانددیشب آنقدر زدم ضجه و گرییدم شایدکه دوایی به دل این چشم مقعر برساندآنقدر شهر مدینه به ستم داد اجازهکه زمان آتش نمرود به کوثر برساندچقدر…