یا رضیع الحسین سلام الله علیهگل من رنگ آفتاب ندیدخشک شد بارش سحاب ندید بسکه طفلان عمو عمو گفتندجز ابالفضل را به خواب ندید