بسم_الله_الرحمن_الرحيم یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفغم ها که ز هجر تو کشم دُرّ گرانندبیرون نکن از جان من اینها اخواننداز ترس فنا ناله نکردیم اگر چهارکان دو عالم همه باقی به فغانند