close
تبلیغات در اینترنت
دختر که بی لالایی مادر نمی خوابد
زبانحال_امیرالمومنین ع وای مادرم دختر که بی لالایی مادر نمی خوابد مردم همه خوابند او دیگر نمی خوابد این در تمام خاطراتش را به آتش داد تا آخر عمرش کنار در نمی خوابد    زهرا تمام لشکر من بود معلوم است شاهی اگر گردید بی لشکر نمی خوابد ساعات آخر بود که با زینبم گفتم: آنقدر زهرای…