زبانحال_امیرالمومنین_ع وای_مادرم دختر که بی لالایی مادر نمی خوابد مردم همه خوابند او دیگر نمی خوابد این در تمام خاطراتش را به آتش داد تا آخر عمرش کنار در نمی خوابد