close
تبلیغات در اینترنت
دختر که بی لالایی مادر نمی خوابد
زبانحال_امیرالمومنین_ع وای_مادرم دختر که بی لالایی مادر نمی خوابد مردم همه خوابند او دیگر نمی خوابد این در تمام خاطراتش را به آتش داد تا آخر عمرش کنار در نمی خوابد    زهرا تمام لشکر من بود معلوم است شاهی اگر گردید بی لشکر نمی خوابد ساعات آخر بود که با زینبم گفتم: آنقدر زهرای من شده لاغر نمی خوابد این آتش قلبم برایم شر شده زینب (س) من هر چه آبش می زنم این شر نمی خوابد زهرا جهانم بود ، هرکس گفت نا حق گفت: کار جهان با بودن حیدر نمی خوابد جعفر_ابوالفتحی