close
دانلود آهنگ جدید
دانه وقتی می شود گندم معطر می شود
دانه وقتی می شود گندم معطر می شود حال عاشق در مسیر عشق بهتر می شود بی برو برگرد هر کس طی کند این راه را خلق و خویش رفته رفته مثل حیدر می شود   قلب ما را برتری دادند بر قلب همه چون دخیل چادر خاکی مادر می شود تا به روز حشر اشک گریه کن های بتول با عنایات علی چندین برابر می شود حال قنفذ ای خدا هر روز بهتر می شود حال مادر ای خدا هر روز بدتر می شود رفته رفته قنفذ ملعون درشت و فربه تر رفته رفته مادرم ای وای لاغر می شود مردها مُردند بهر حضرت حیدر فقط یک نفر زن در میان شهر سنگر می شود شاعر : جعفر ابوالفتحی…