close
تبلیغات در اینترنت
دانه وقتی می شود گندم معطر می شود
دانه وقتی می شود گندم معطر می شود حال عاشق در مسیر عشق بهتر می شود بی برو برگرد هر کس طی کند این راه را خلق و خویش رفته رفته مثل حیدر می شود   قلب ما را برتری دادند بر قلب همه چون دخیل چادر خاکی مادر می شود تا به روز حشر اشک گریه کن های بتول با عنایات علی چندین برابر می شود حال قنفذ…