یا ام المصائب و یا ام العجائب یا زینب کبری (سلام الله علیها) آبروی اهل ایمان ز آبروی زینب است حوض کوثر مملو از آب وضوی زینب است این سوی میزان ملائک مست مست مست مست آن سوی میزان فقط یک تار موی زینب است   از چه صحن بوتراب از بوی جنت پر شده ؟ درب و دیوار حریمش مست بوی زینب است کعبه می گردد به دور گنبد شاه دمشق سوی هر قبله نما حقاً بسوی زینب است حوض کوثر شد مصفا از صفای اشک او آب زمزم قطره ای از آب جوی زینب است قل هو اللهٌ احد ، تفسیر نام مرتضی است ذوالفقار مرتضی تفسیر هوی زینب است وحی را با خطبه…