یا ام المصائب و یا ام العجائب یا زینب کبری (سلام الله علیها) آبروی اهل ایمان ز آبروی زینب است حوض کوثر مملو از آب وضوی زینب است این سوی میزان ملائک مست مست مست مست آن سوی میزان فقط یک تار موی زینب است