یا ام المصائب و یا ام العجائب یا زینب کبری (س) ما سر سپردگان غم پاک زینبیم در زیر پای فاطمه و خاک زینبیم بر قلب ما نوشته شده "کلب کربلا" مدیون دست و پنجه ی حکاک زینبیم وقتی که نام حضرت عباس می بریم سربازهای بی سر و بی باک زینبیم الحق زمین کرببلا ملک زینب است ما آجری ز آجر املاک زینبیم ما با شتاب نور اگر طی کنیم راه عاجز ز درک پهنه ی افلاک زینبیم شکر خدا که صبح و شب و ظهر و عصر را در روضه ای ز روضه ی غمناک زینبیم جعفر ابوالفتحی