یا مهدی (عج) کاسه کاسه میخورم ، مِی از لب دلدارها میخورم قبطه به حال "بوذر" و "عمارها" دشمن مولای من خونش حلال است و حلال من به درها گفته ام تا بشنوند دیوارها   شیعه ها را می کشند و سر ز آنها می برند خسته ام از تیترهای پر غم اخبارها قتل عام مردم غزه ، فلسطین ، سوریه پس کجا رفت ای خدا پاسخ به این کشتارها ؟ دست های سینه زن را از کجا پیدا کنم ؟ از کجا پیدا کنم ؟ در بطن این کفتارها ؟ ای امان از قوم وهابی و قوم داعشی الامان از ظالمان ، از ظلم کج رفتارها ادعای ما تمام آسمان را…