یا حسین (ع) جنت اگر به کوثر خود ناز می کند هر لحظه را به نام تو آغاز می کند نزد طبیب رفتم و او گفت یک کلام : چایی روضه های تو اعجاز می کند