یا حسین (ع) جنت اگر به کوثر خود ناز می کند هر لحظه را به نام تو آغاز می کند نزد طبیب رفتم و او گفت یک کلام : چایی روضه های تو اعجاز می کند   هر زائری که پای ضریح تو می رسد با اشک دیده حال خود ابراز می کند این مادری که ضجه زنان آمده است کیست؟ آقا چرا ضریح تو را ناز می کند ؟ شکر خدا که چشم پر از اشک نوکرت هر روز قطره قطره پس انداز می کند جعفر ابوالفتحی