close
تبلیغات در اینترنت
مبهوت حیدریم و غلامان قنبریم
یا امام صادق (ع) مبهوت حیدریم و غلامان قنبریم از شیعیان صادق آل پیمبریم درگیر و دار زلف کج صادقیم و بس شاهیم چون گدای گدایان جعفریم     صد حیف شهرمان ز حرم دور مانده است ورنه به دور قبر غریبش کبوتریم ما با حدیث های لبش عشق می کنیم هر روز و شب ز یمن لبش پای منبریم حتی اگر به نام…