حضرت رقیه (سلام الله علیها)   با دو لبم به گونه ات ، بوسه نثار می کنم  شِکوِه گهی ز ساربان ، گاه ز خار می کنمقبل خرابه آمدن  ،کنج تنور رفته ای  ؟ بین سه چار ، تارِ مو ، گشت و گذار می کنم ...     جعفر ابوالفتحی